Проекти

Використовуючи передові технології, залучаючи міжнародні інвестиції та використовуючи місцевий досвід, ми революціонізуємо традиційні методи ведення сільського господарства та системи виробництва енергії.

Вигідне розташування

Високий потенціал

Широкe застосування

Сільськогосподарський сектор є надзвичайно вразливим до наслідків зміни клімату, причому глобальна продовольча безпека є ключовим питанням, оскільки їжа все частіше використовується як гібридна зброя на світовій арені. Вирішення проблем, пов’язаних із кліматичними та біорізноманітними кризами, а також перехід до відновлюваної економіки вимагає не лише технічних інновацій. Необхідні глибокі зміни наших переконань, ментальних моделей і часових рамок. Існуючі бізнес-моделі повинні відповідати новим реаліям і активно сприяти прогресу.

Враховуючи, що продовольча система є другим за величиною джерелом викидів парникових газів, трансформаційний підхід є вирішальним. Нам потрібно революціонізувати спосіб забезпечення поживною та різноманітною їжею для зростаючого населення, використовуючи при цьому менше землі та значно скорочуючи викиди.

Відбір об'єктів відбувається за такими критеріями:

  • здатність забезпечити довгострокове постачання сировини; серед наших партнерів є діючі виробники курятини, свинини, яєць, зерна та кукурудзи;
  • близькість до постачальників сировини (в межах 50-100 км) та наявність альтернативних постачальників;
  • розташування ділянок в енергетичній та промисловій зоні;
  • наявність логістичної та енергетичної інфраструктури;
  • професійні, надійні та успішні команди.

Мережа біометанових установок

(на Заході та в центрі України)

 

9

Ринковий потенціал

Децентралізований, екологічно чистий та диверсифікований видобуток газу є пріоритетом для України. Україна має потенціал для заміни 10 млрд кубометрів імпортованого газу на рік.

9

Вплив на навколишнє середовище

Проект має на меті покращити управління відходами та вторинною продукцією шляхом створення замкнутої системи переробки сільськогосподарських відходів. Це призведе до скорочення викидів парникових газів до 42 мільйонів тонн CO2-еквіваленту до 2050 року (2,5 мільйона тонн до 2030 року). Крім того, проект сприятиме відродженню українських земель шляхом органічного землеробства, що включає використання дигестату.

9

Соціальний вплив

Проект сприятиме зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць у зеленому секторі та суміжних галузях. Впровадження принципів GESI є ключовим аспектом, прикладом якого є рівна оплата для всіх статей. Ми активно підтримуємо реінтеграцію ветеранів війни, встановлюючи 20% квоту від загальної кількості працівників. Крім того, наші ініціативи стимулюють реміграцію переміщених осіб, які постраждали від війни.

Stations

загальний видобуток метану

Перша стадія

01.

Проведення оцінки для визначення біометанового потенціалу України в різних регіонах.

Для надання потенційним інвесторам цінних вказівок, ми розробимо комплексний план виробництва біометану, узгоджений з поточною інфраструктурою транзиту та розподілу природного газу в Україні, враховуючи наявність регіональної сировини.

02.

Розробка комплексної бізнес-концепції передового виробництва та внутрішнього використання біометану.

Передбачає розробку та впровадження передових технологій у виробництві біометану, включаючи побічні продукти рослинництва та покривні (проміжні) культури як основну сировину.

03.

Проведення комплексної оцінки та техніко-економічного обґрунтування сировини, що використовується у виробництві біометану. 

Стратегія починається з ретельної оцінки потенціалу виробництва біометану в Україні, що охоплює різноманітні джерела сировини, як-от сільськогосподарські, промислові та комунальні, беручи до уваги військовий конфлікт. Це передбачає виконання 12 техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) та формулювання чотирьох готових до будівництва (РТБ) проектів.

04.

Впровадження передового досвіду та інновацій.

Ця стратегія передбачає використання найкращих технологічних практик і надання пріоритету інноваціям, зокрема тим що перетворюють водень та CO2 на синтетичний метан (електронний метан). Це дає нам перспективну позицію в технології виробництва біометану.

05.

Інтеграція в комерційну діяльність.

Метою є впровадження успішних технологій і методологій, визначених у техніко-економічних обґрунтуваннях, у комерційну діяльність, зокрема в проекти, готові до будівництва (RTB).

Пом'якшення негативного впливу

Наша науково-дослідна діяльність включає впровадження передових технологій утилізації вуглецю для значного скорочення викидів CO2. Ми прагнемо перепрофілювати та повторно інтегрувати вуглець в економіку. Це передбачає надання його для перепродажу галузям промисловості, які можуть отримати з нього користь.

У виробництві біометану з курячого посліду вода відіграє вирішальну роль у процесі підготовки та є побічним продуктом у вигляді стоків. Щоб уникнути шкоди навколишньому середовищу, цю воду потрібно переробляти, сприяючи сталому управлінню водними ресурсами.

Перетворення традиційного сільського господарства

Масштабована модель створює додатковий потік доходу для фермерів за рахунок використання залишків побічних продуктів і проміжних урожаїв. Фермери отримують додаткове джерело доходу, а ґрунт збагачується дигестатом, що підвищує загальну продуктивність сільського господарства.

Культивування органічного майбутнього

Виробництво біометану дає дигестат — органічне добриво. Цей екологічно чистий дигестат замінює звичайні мінеральні добрива з інтенсивним викидом CO2, сприяючи більш стійкому підходу до сільського господарства.

Перетворення відходів тваринництва на стабільний дохід

Враховуючи поточні геополітичні та економічні умови, проект використовує надлишок пропозиції та зниження цін на врожай, викликані такими факторами, як блокада Чорного моря. Така ситуація збільшує прибуток від худоби завдяки нижчим витратам на годування, використанню надлишкових відходів тваринництва для виробництва біометану та перетворенню відходів на цінний ресурс.

Інтеграція стічних вод у біометан

Перетворення стічних вод на біометан є проривом у сфері управління відходами та відновлюваної енергії. Цей процес не тільки забезпечує стале джерело енергії, але й ефективно управляє відходами, зменшуючи забруднення навколишнього середовища та дотримуючись принципів циклічної економіки.

Переробка CO2

Інновація полягає в уловлюванні CO2 під час виробництва біометану, поєднуючи захист навколишнього середовища з технологією відновлюваної енергії. Вилучення CO2 під час переробки біогазу покращує якість палива та значно скорочує викиди парникових газів, сприяючи більш чистому та стійкому енергетичному ландшафту.

Метанування водню з виділенням CO2

Відокремлений CO2 поєднується з воднем у результаті електролізу в процесі, відомому як метанування. Ця реакція виробляє синтетичний метан (CH4) і воду, хімічно подібну альтернативу природному газу. Цей синтетичний метан можна легко інтегрувати в існуючу інфраструктуру природного газу.

Створення стійкої циркулярної енергетичної системи

Ця інтегрована система формує модель відновлюваної та циркулярної енергії. Вона ефективно використовує надлишок відновлюваної енергії, переробляє вуглекислий газ і зменшує викиди парникових газів. Вироблений біометан служить відновлюваним джерелом палива для різних застосувань, включаючи виробництво електроенергії, опалення за допомогою комбінованих генераторів тепла та електроенергії, а також транспортного палива.